Otathan yhteyttä ja tehdään jotain yhdessä

Rakennusliike Kros OY

Poikkimetsä 1
02300 Espoo

Y-tunnus: 2099917-3

posti@kros.fi

Kristian Österman

040 55 132 46

Kaikki tällä sivutolla olevat kuvat on Rakennusliike Kros Oy.n työmailta tai valmistuneista kohteista. Kuvat on otettu todellisissa olosuhteissa. 

Kaikkien tietojen ja kuvien oikeudet ovat Rakennusliike Kros Oy.llä. Pienennä toimiana toivon tietysti, että maine kasvaisi, joten mikäli olette tyytyväisiä asiakkaita tai muuten pidätte tuotannostani, jakakaa tietoa.

Mikäli haluatte käyttää ja näyttää tai jakaa sivustolla olevia kuvia, on se täysin mahdollista ja suotavaa. Kuvia käyttäessänne ilmoitatte mistä kuva on peräisin tai kuka on kuvan tai kuvauskohteen tehnyt.

Minulta ja minun aliurakoitsijoilta löytyy aina